949,60 kr. i SKAT i kvartalet: det koster mig penge at lave frivillig litteraturformidling, men hvordan arbejder jeg så i praksis under de nye vilkår?

968,95 kr. i SKAT i kvartalet. Jeg har regnet lidt på det og noteret de bøger, jeg har fået tilsendt siden årsskiftet. Tager jeg alt med. Både stemplede, ustemplede, uopfordrede og de aftalte, så koster det mig ca. 1000 kr. i SKAT i kvartalet, altså 4000 kr. årligt at modtage anmeldereksemplarer og formidle litteratur på frivillig og ULØNNET basis. Det ser ud som om, at det er de nye vilkår, trods både forfattere, forlag, bogbloggere og brancheforeningers opråb. Kulturministeren er tilsyneladende ligeglad og komplet uvidende om, hvordan det litterære landskab egentlig fungerer og har det. Og ikke mindst hvilke konsekvenser det kommer til at få, nu hvor vi bogbloggere angiveligt kommer til at anmelde smallere og færre bøger. Det kommer uanset hvad til at koste mig penge at lave frivillig litteraturformidling, men hvordan arbejder jeg så i praksis under de nye vilkår? Det har jeg forsøgt at besvare her.

NEJ TAK, SEND IKKE BØGER UDEN AFTALE

Jeg har sat en mailsignatur på min blog, hvor jeg beder om ikke at modtage bøger uden aftale først. Simpelthen fordi jeg pt ikke kan overskue det og får ondt i maven, når jeg får bøger ind ad døren. Meget ulig følelsen af glæde og forventninger, der plejede at akkompagnere anmeldereksemplarer. Så indtil der evt. kommer nye regler, eller et mere entydigt svar fra SKAT, så kommer jeg kun til at takke ja til 1/3 af det jeg plejer, og frabeder mig uopfordrede bøger. Også selvom vi, så vidt vi bogbloggere er orienteret, ikke skal betale SKAT af købsprisen på uopfordrede bøger. Altså når det er uopfordrede bøger, uden forudgående aftale om anmeldelse, så må vi selv beskatte værdien ud fra et SKØN, som meget vel kan være på 0 kr.

EXCEL-ARK OG RUBRIK 20

Jeg har for god ordens skyld lavet et Excel-ark med overblik over ale de bøger jeg modtager og vil indberette i rubrik 20 til SKAT. Rubrik 20 hedder også Anden personlig indkomst: Beløbet i rubrikken skal blandt andet omfatte (jeg har markeret den der angår os):

 • Værdien af fri sommerbolig i udlandet (værdien af fri sommerbolig i Danmark er med i rubrik 17).
 • Mindre personalegoder med en værdi på under 1.100 kr. hver, hvis de har en samlet værdi på over 1.100 kr.
 • Ferierejser betalt af din arbejdsgiver (gælder også ferierejser, der kombineres med en forretningsrejse).
 • Personalegoder, som ikke står i rubrik 11, 12 eller 17, og som i overvejende grad er givet af hensyn til arbejdet, og som sammenlagt med andre lignende goder overstiger en skattefri bagatelgrænse på 5.700 kr.
 • Personalegoder, der ikke har en konkret sammenhæng med arbejdet (her er der ingen bagatelgrænse).
 • Værdien af nogle personalelån er skattepligtige. Vi får oplysninger om, at godet er ydet, men kender ikke værdien.
 • Legater.
 • Lejeindtægt, hvis du fremlejer din lejebolig.
 • Genvundne afskrivninger ved salg af bygninger på lejet grund eller ejendom med hjemfaldspligt og lignende.
 • Skattepligtige gevinster ved spil og væddemål.
 • Fortjeneste ved salg af ædle metaller mv.
 • Skattepligtige offentlige tilskud.
 • Indtægt fra vedvarende energianlæg (fx solcelle og vindmøller).
 • Nettoindkomst fra ikke-erhvervsmæssig virksomhed, der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig (hobbyvirksomhed).
 • Fortjeneste ved salg af aktiver, hvorpå der er foretaget skattemæssige afskrivninger.

I mit Excel-ark over modtagne anmeldereksemplarer har jeg regnet ud fra, at jeg betaler 20% af markedsværdien (butiksprisen) efter dialog med Jane fra Bogblogger.dk, der har talt med revisor. Vi er dog ikke klar over, om det reelt er højt eller lavt sat, grundet det med SKØN og det faktum, at vi ikke får nogle konkrete svar fra SKAT. Nedeunder kan I se et eksempel på de bøger jeg har modtaget siden 1/1-2021.

VIGTIGT AT STEMPLE ANMELDEREKSEMPLARERNE

Det lader til, at SKAT anerkender, at anmeldereksemplarerne mister deres (markeds)værdi, når de har stemplet “ikke til salg, anmeldereksemplar” på sig. Det fremgår af at svar som Skatteminister Morten Bødskov har givet Lars Løkke Rasmmusen (https://www.ft.dk/samling/20201/spoergsmaal/S1079/index.htm?fbclid=IwAR0JQmZ8Xjw9tFHMbptGG4Cdkdsr5qgxV-iF43-b8u_loLOSHT0R3KoFMYI). Problemet er bare, at mange forlag sender direkte fra DBK af, og i de tilfælde er de ikke stemplet forinden. Så en lille bøn til alle forlag, sørg for at få jeres anmeldereksemplar stemplet, inden I sender til os. Det stiller os trods alt, en lille smule bedre. Er en bog stemplet, skal der nemlig kun betales SKAT ud fra et subjektivt skøn, og værdien kan meget vel være 0 kr. Men det mener jeg også er uholdbart. Det er ikke konkret, og nu er det så pludselig en subjektiv vurdering, hvor meget anmeldereksemplarerne er værd.

Det er et tab. For mig, for jer, for glæden til litteratur, for litteraturen selv. Mit ønske er, at beskatning på anmeldereksemplarer helt bliver fjernet. Jeg ønsker ikke at blive betalt for mit “arbejde” for litteraturen, jeg ville bare ønske jeg ikke skulle betale for at “arbejde” gratis.