Smagskriterier og litterær vurdering

Hvordan afgør vi, om der er tale om en god eller dårlig bog, når smag er så subjektiv en størrelse?

Igennem mit uddannelsesforløb på universitetet, som er slut lige om lidt!, har jeg beskæftiget mig en del med overstående spørgsmål, og det vi kalder litterær vurdering. For i mit virke som bogblogger kan det ofte være svært at give en objektiv vurdering af et læst værk. Som med alt andet i livet, så bedømmer vi ofte efter et affektivt kriterium og ud fra en subjektiv holdning. I sig selv er det affektive vurderingskriterium lidt svært at definere. Det affektive kriterium er nemlig den stemning, som ligger i eller over et værk, og det kan blandt andet findes i værkets stil, ironi, sarkasme eller patos. Det er altså den effekt, som læseren opnår eller den effekt, som værket har på læseren, og ligger typisk mellem anmelderens præmis og konklusion. Det er det kriterium, som er mindst egnet til at udsige noget om et værks litterære kvalitet, og dermed også et meget subjektivt kriterium. Og det må uden tvivl være det, som de fleste af os vurderer ud fra, når vi læser og anmelder litteratur.

Da jeg sidste år interviewede forfatter Leonora Christina Skov, som også har anmeldt for Weekendavisen i mange år, snakkede vi lidt om det at anmelde litteratur. Hun nævnte, at hun anmelder en given bog ud fra, om den opfylder sit projekt, sit formål, det som den lover på bagsiden, og ikke så meget ud fra, om hun kunne mærke karakteren, eller ikke brød sig om den eller genren, skrivestilen eller plotlinjen. Det gav mig noget at tænke over, og siden har jeg forsøgt at praktisere denne tankegang i mine anmeldelser. Det sker jo også ofte, at en bog har fået vildt gode anmeldelser, alle elsker den, men så læser du den selv og er af en helt anden mening. Betyder det så, at du ikke har forstået bogens formål, eller at du bare ikke fik aktiveret det affektive kriterium? Den følelse du håbede at opnå kom aldrig, og derfor skiller din 1-stjernede anmeldelse sig væsentligt ud i rækken af hjerter? Måske ikke. For igen bedømmer vi jo alle smag ud fra en subjektiv holdning.

Ifølge den bulgarskfødte franske litteraturforsker Tzvetan Todorov kan ”to fortolkninger af en og samme tekst, aldrig være helt identiske”, fordi vi som læser har forskellige forudsætninger for at læse og forstå en tekst. Det er også det, som den franske sociolog Pierre Bourdieu refererer til som værende kulturel kapital. Vores smag i vurderingen af litteratur hænger stærkt sammen med vores uddannelse, det kendskab vi har til kunst og kultur, og vores intellektuelle kompetencer. Det gælder især for de professionelle litteraturkritikere. De er en del af den litteraturkritiske danske tradition med deres litterære ekspertise og anden kulturel og symbolsk kapital. Den symbolske kapital opstår ifølge Bourdieu blandt grupper af mennesker, som tillægger bestemte værdier og egenskaber den samme kapital. Den symbolske kapital er dermed en overordnet kapital, som den økonomiske, kulturelle og sociale overføres til, når man i en gruppe opfatter noget som legitimt. I det litterære miljø er det viden om litteratur, forlagsbranchen, produktion, distribution, salg og markedsføring af bøger, samt litteraturvidenskabelige evner, der berører den symbolske kapital. De danske litteraturkritikere og anmeldere er socialiseret ind i det, som litteratursociologien Cecilie Naper kalder ”en litteraturfaglig måde at tænke på og vurdere litteratur på”.

Ofte vil professionelle litteraturkritikere være optaget af værkets komposition, fortælleforhold, oversættelse, stil og sprog, og det er ud fra dette, at kritikerne tilsammen inden for deres symbolske kapital har skabt nogle almengyldige vurderingskriterier, som går igen i deres arbejde med at anmelde litteratur. Dog påpeger professor i litteraturvidenskab Thomas Forser i sin artikel om vurderingsproblematikken, og også litteraturforsker Jørgen Dines Johansen mener, at ”en så kompleks storhed som en litterær tekst er, ikke kan vurderes efter én enkelt norm”. Vi kan altså opstille nogle fælles kriterier for læsning og vurdering, der ifølge receptionsteorien er bestemt i den litterære institution, men en læsning vil altid være subjektiv, selvom den kan være objektivt påvirket.

Hvor subjektiv er du i dine anmeldelser? Bliver du påvirket af andre anmelderes kritik og ros af et værk? Og hvilke anmeldelser nyder du mest? Dem der fortæller om anmelderens egne følelser, eller dem der bedømmer værkets ærinde og formål mere objektivt?